NÓNG! Chủ mới mở đường cho Greenwood trở lại Old Trafford