Nợ lương từ đầu mùa, CLB Việt Nam có câu trả lời cho cầu thủ trước Tết