Nỗ lực hết mình, U23 Việt Nam ngẩng cao đầu rời giải