Những cái giá khổng lồ M.U, Chelsea phải trả để sa thải Mourinho