Nhận tin sét đánh về Jesus, Arsenal lập tức có hành động với Brazil