Nhận định Hải Phòng đấu PSM Makassar: Ra quân thắng lợi