Nhận cú sốc phút 120+7, ĐKVĐ Champions League nữ cay đắng rời giải