Nguyễn Filip khiến CAHN thảm bại; Thanh Hóa thắng đậm Quảng Nam