Nguy cơ mất suất trên ĐTVN, Filip Nguyễn đăng tâm thư ẩn ý