Nguy cơ bật bãi khỏi Man Utd, Southgate ngầm tạo cú hích cho Sancho