Nguồn tiền khổng lồ giúp Al Ittihad chiêu mộ Benzema