Người thay thế Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về áp lực ở U19 Việt Nam