CĐV 'cạn lời' khi tuyển Anh triệu tập bệnh binh lâu năm của Liverpool