Người đại diện phủ nhận, mục tiêu của Barca bỏ ngỏ