Man City nhắm Manuel Locatelli, người đại diện có câu trả lời