Ngôi sao mới của Hàn Quốc 'khoá môi' đồng đội sau khi tạo địa chấn