Ngoại hạng Anh 2023/24 trên K+: Khốc liệt từ chặng mở màn!