Bất ngờ! Thua Real, Dortmund sẽ nhận được nhiều tiền hơn