Ngày hạnh phúc của Haaland và đồng đội bên cạnh gia đình