Ngăn Chelsea, Benfica muốn nâng phí Enzo Fernandez lên mức khó tin