Newcastle quan tâm 1 ngôi sao, Man City chốt giá 50 triệu bảng