"Nếu Man City gửi đề nghị 90 triệu, liệu Arsenal có chấp nhận?"