"Nếu là tôi, Conte sẽ bị sa thải mà không được bồi thường"