"Nếu Arsenal ký hợp đồng với một tiền đạo như cậu ấy, họ sẽ đạt đến mộ