Nắm chắc suất UCL, Unai Emery đưa ''cứu tinh'' lên mây