Mỹ nhân tuyển Đức được tạp chí Playboy mời lên trang bìa