Musiala chói sáng, Bayern ca khúc khải hoàn trong trận cầu 7 bàn