Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"