Mục tiêu của Man United và Arsenal đã có kế hoạch cho tương lai