Mục tiêu 17 triệu bảng của Arsenal được so sánh với Josko Gvardiol