Mục tiêu 100 triệu euro của Chelsea chỉ muốn đến Real Madrid