M.U và Chelsea nhòm ngó, Barca tự tin trói chân thần đồng