M.U thua thảm Liverpool là dấu hiệu bom tấn sẽ nổ ở OTF?