"M.U không phải là nơi tôi sẽ đến, tôi đợi xem Ten Hag làm được gì"