M.U được tiến cử 'tài năng tiềm ẩn', món hời giá 44 triệu bảng