"M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"