M.U dẫn Coventry 3 bàn vẫn bị gỡ và kết cục cay đắng ở loạt luân lưu