"M.U chỉ có 10 người trên sân, bạn không thể đếm cả Weghorst"