M.U chi 50 triệu bảng, giúp Ten Hag tái hợp trò cưng