'Mourinho's Style' trở lại, Ngoại Hạng Anh nên dè chừng là vừa