Mourinho nhớ lại trải nghiệm làm thầy Cristiano Ronaldo