Mourinho: 'Lukaku ghi bàn hay không, không quan trọng'