Mourinho gây sốc, sẵn sàng mang về "bệnh nhân" của Juventus