"Một trong những bản hợp đồng tốt nhất mà Arsenal từng có"