"Một thương vụ tương tự như Casemiro rời Real Madrid"