Một thương vụ điển hình tiếp theo giữa PSG và M.U sắp diễn ra