"Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"