Một phiên bản Eriksen khác, giá 0 đồng gây bão Premier League hè này