Mikel Arteta đang đi vào 'vết xe đổ' của Pep trước đó