Micah Richards: Cậu ấy đã thể hiện được sự trưởng thành trước Man City